Poradnia

Proponujemy terapię opartą o metodę picia kontrolowanego dla osób pijących alkohol problemowo. Poradnia oferuje metody terapeutyczne, uznane i stosowane na zachodzie.  Poradnia alkoholowa jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy nie odnajdują się w powszechnie oferowanym systemie leczenia, gdzie jedynym, akceptowanym celem leczenia jest utrzymywanie abstynencji. Na rynku terapii uzależnień brakuje oferty nauki picia w sposób kontrolowany. Z badań wynika, że odpowiada ona potrzebom odbiorców i jej skuteczność jest udokumentowana naukowo.

Proponowana forma terapii nie wymaga utrzymywania abstynencji. Klienci mogą zachowywać się (używać alkoholu) w sposób, który przynosi im korzyści psychologiczne i społeczne (biznesowe, towarzyskie, lepsze samopoczucie) w sposób który nie przysparza im problemów, umożliwia im prowadzenie satysfakcjonującego stylu życia. Dodatkowo kontrolowanie picia pozwala na ograniczenie niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu.

***

Terapia prowadzona jest formie indywidualnej.

Poradnia zapewnia pełną anonimowość. Lokal nie jest oznaczony, dane klientów nie są przechowywane , jedynie w celu ustalenia dawki alkoholu terapeuta może sporządzać niezbędne zapiski.

Czas trwania terapii w poradni jest sześć razy krótszy niż oferowany w tradycyjnych poradniach , terapia jest również mniej intensywna. Średni czas leczenia to 4 miesiące. Mniejsze obciążenie czasowe terapią nie dominuje życia klientów, pozwalając normalnie funkcjonować.

Koszty terapii są około trzy razy niższe niż w przypadku leczenia w ramach tradycyjnego podejścia proponowanego w placówkach prywatnych.

Czym odróżniamy się od obecnych na rynku podmiotów leczenia uzależnień:

  • unikatowym programem leczniczym pozwalającym na wytyczanie alternatywnych celów terapii w stosunku do terapii obecnych na rynku, opartym na najnowszych doniesieniach naukowych i skonstruowanym specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia,
  • krótszym czasem trwania terapii,
  • oddziaływaniami, które pozwalają na prowadzenie normalnego życia, nie dominują wszystkich innych aktywności,
  • niższą ceną za cykl terapeutyczny w porównaniu do oferty z sektora prywatnego,
  • wykorzystujemy metodę o dowiedzionej skuteczności, która jest ugruntowana teoretycznie,
  • gotowością dopasowania się do indywidualnych potrzeb klienta, to on decyduje o celach terapii,
  • klienci mogą zachowywać się (używać alkoholu) w sposób, który przynosi im korzyści psychologiczne i społeczne (biznesowe, towarzyskie, lepsze samopoczucie) w sposób który nie przysparza im problemów,  umożliwia im prowadzenie satysfakcjonującego stylu życia,
  • poradnia usytuowana jest w rejonie dobrze skomunikowanym, łatwo dostępnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *