Paulina Boruc

Paulina Boruc

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, realizatorką programu picia kontrolowanego. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS  (specjalność kliniczna) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w Studium Psychoterapii Indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując m.in. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym,  w Psychiatrycznym Zespole Leczenia  Środowiskowego oraz w Centrum Praw Kobiet. 

Poza praktyką kliniczną, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. poprzez realizację projektów badawczych wśród wrażliwych społecznie społeczności, np. osób doświadczających bezdomności bądź nadużywających substancji psychoaktywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii) oraz podczas warsztatowej pracy psychoedukacyjnej i profilaktycznej we współpracy z Uniwersytetem SWPS, Polskim Centrum Profilaktyki oraz innymi placówkami edukacyjnymi i pomocowymi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.