Magdalena Malinowska

Jestem absolwentką wydziału pedagogicznego na specjalizacji doradztwo i terapia pedagogiczna.  Ponadto ukończyłam całościowe, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnienia od narkotyków i  uzyskałam Certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii uzależnień. Szkoliłam się w zakresie wykorzystania dialogu motywującego w pracy terapeutycznej, oraz uzyskałam certyfikat uprawniający mnie do prowadzenia programu skierowanego do użytkowników konopi Candis.

Lubię pracować zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Mam  dobry kontakt zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi. Zawsze staram się wczuć w to, co czuje pacjent. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z osobami w różnych kryzysach.

Prowadzę terapię Candis, realizuję program picia kontrolowanego oraz terapię uzależnień dla użytkowników substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).

Prowadzona przeze mnie terapia pedagogiczną kierowana jest do dzieci i młodzieży m. in. z: trudnościami w nauce, w szczególności w nauce czytania i pisania, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, lateralizacji i koncentracji uwagi. Jest  ona działaniem mającym na celu usuwanie przyczyn i objawów trudności dzieci w uczeniu się.  Prowadzę również doradztwo w zakresie integrującym wiedzę z różnorodnych dziedzin, dostrzegam problemy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz potrafię znajdować adekwatne do sytuacji środki oddziaływań pedagogicznych.