Pozostała oferta

PROGRAM CANDIS

W związku ze staraniami by poszerzać ofertę naszej poradni pozyskaliśmy środki z Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie terapii CANDIS.

Jest to terapia krótkoterminowa, kierowana do osób doświadczających problemów z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz ich rodziny.

Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 minut każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcyi mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA UŻYTKOWNIKÓW KOKAINY

Nasza poradnia bazując na doświadczeniach programu Candis kierowanego do osób doświadczających problemów z powodu używania marihuany lub haszyszu, stworzyła autorski program terapeutyczny kierowany do osób używających kokainyw sposób problemowy. Celem leczenia może być zaprzestanie bądź ograniczenie używania

Program obejmuje z reguły 15 sesji trwających 60 minutkażda, które realizowane są przez około 3miesiące i mają charakter indywidualnych spotkańz terapeutą. Terapia jest poprzedzona bezpłatną konsultacją