Cennik

Gdzie leczyć alkoholizm ? – Cennik usług i terapia

W warunkach ambulatoryjnych, czy szpitalach leczy się najbardziej zagrażające życiu człowieka powikłania związane z alkoholem. Gdzie leczyć alkoholizm, kiedy jednak pacjent trzyma się na nogach; ale jest już wiadomo, że potrzebuje terapii ?

Cennik na wyspecjalizowane usługi w zakresie alkoholizmu

Terapia, która odpowiada na pytanie, gdzie leczyć alkoholizm to wyspecjalizowana usługa. Wiele stowarzyszeń może pomóc pacjentowi uzależnionemu od alkoholu, niezależnie od tego czy jest abstynentny, czy nie. Terapia indywidualna picia kontrolowanego to rozwiązanie, z którego skorzystało już wielu pacjentów. Z tego powodu warto skontaktować się terapeutą i ustalić termin wizyty.

Uczestnictwo w programie nauki picia kontrolowanego

Podstawowy blok terapeutyczny składa się z:

  • 1 sesji diagnostycznej,
  • 15 sesji indywidualnych.

Koszt jednej sesji to 180 zł/50 min.

Uczestnictwo w programie CANDIS

  • Sesja w programie Candis – 180 zł/90 min.

Uczestnictwo w krótkoterminowym programie terapeutycznym dla użytkowników kokainy

  • Koszt jednej sesji indywidualnej to 180 zł/50 min.

Pomoc psychologiczna

  • Psychoterapia indywidualna – 180 zł / 50 min.
  • Terapia par / małżeństw / rodzin – 270 zł / 90 min.