Cennik

Gdzie leczyć alkoholizm ? – Cennik usług i terapia

W warunkach ambulatoryjnych, czy szpitalach leczy się najbardziej zagrażające życiu człowieka powikłania związane z alkoholem. Gdzie leczyć alkoholizm, kiedy jednak pacjent trzyma się na nogach; ale jest już wiadomo, że potrzebuje terapii ?

Cennik na wyspecjalizowane usługi w zakresie alkoholizmu

Terapia, która odpowiada na pytanie, gdzie leczyć alkoholizm to wyspecjalizowana usługa. Wiele stowarzyszeń może pomóc pacjentowi uzależnionemu od alkoholu, niezależnie od tego czy jest abstynentny, czy nie. Terapia indywidualna picia kontrolowanego to rozwiązanie, z którego skorzystało już wielu pacjentów. Z tego powodu warto skontaktować się terapeutą i ustalić termin wizyty.

Uczestnictwo w programie nauki picia kontrolowanego

Podstawowy blok terapeutyczny składa się z:

  • 2 sesji diagnostycznych,
  • 15 sesji indywidualnych.

W opcji podstawowej koszt terapii wynosi 2 250 złotych.

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Każda kolejna sesja to koszt 150 złotych

Uczestnictwo w programie CANDIS

  • Sesja w programie Candis – 150 zł/90 min.

Uczestnictwo w krótkoterminowym programie terapeutycznym dla użytkowników kokainy

W opcji podstawowej koszt terapii wynosi 2 250 złotych.

Każda kolejna sesja to koszt 150 złotych za 60 minut