Aleksandra Łukasiewicz

Nazywam się Aleksandra Łukasiewicz, od 15 lat jestem specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez MABOR. Szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcję Terapii Rodzin, a jego program spełnia również kryteria European Association of Psychotherapy. Moim superwizorem jest Marek Marosek, który pomocą psychologiczną zajmuje się od 20 lat.

***

W 2013 roku ukończyłam szkolenie w zakresie wykorzystania dialogu motywującego w pracy terapeutycznej. Szkolenie było prowadzone zgodnie ze standardami Motivational Interviewing Network of Trainers. Następnie poddałam się szkoleniu dla realizatorów programu CANDIS, który jest programem krótkoterminowym, wykorzystującym technikę dialogu motywującego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób z problemami z obszaru nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń behawioralnych, wykorzystując między innymi podejście zorientowane na ograniczenie szkód. Posiadam również przygotowanie specjalistyczne do pracy z osobami z zaburzeniami współwystępującymi w uzależnieniach.  Udzielam wsparcia rodzinom osób, u których występują zaburzenia. W prowadzonych przeze mnie oddziaływaniach rodzina aktywnie uczestniczy, nie jest oderwana od osoby bliskiej, dzięki czemu rozumie na czym polega terapia i jakie zmiany zachodzą w pacjencie.

W swojej pracy chętnie wykorzystuję technikę wywiadu motywującego, na którym opiera się nauka picia kontrolowanego. Przestrzegam także kodeksu etycznego terapeuty uzależnień.

Link do strony internetowej Aleksandry Łukasiewicz.