Program nauki picia kontrolowanego

Lek na alkoholizm – skuteczne leczenie alkoholizmu terapią

Stowarzyszenia są często ruchami byłych pijących, ale nie zawsze jest to skuteczne leczenie alkoholizmu. Czasami korzystanie z grup znanych, jako Anonimowi Alkoholicy to pierwszy krok drogi ku wyzdrowieniu. Niejeden pacjent stosuje też lek na alkoholizm. Skuteczne leczenie alkoholizmu terapią indywidualną może być jednak najlepszym sposobem na wyjście nałogu.

Pomoc Alkoholowa (dawniej La Croix d’Or) to pewna skuteczność w utrzymaniu długotrwałej abstynencji. Leki na alkoholizm mogą nie przynosić takich efektów, a skuteczne leczenie alkoholizmu może zamienić się w leczenie czegoś innego. Z tego powodu leczenie alkoholizmu leki powinny być dobrane przez lekarza, który dobrze zna pacjenta. W innym przypadku lepiej, gdy pacjent z nich nie korzysta.

Leczmy alkoholizm – Nurt psychoterapeutycznego picia kontrolowanego

Niektóre nurty opowiadają się nie za abstynencją, ale za kontrolą spożywania alkoholu.

Prądy te są w tej chwili mniejszością, ale metody te są podejmowane w psychoterapii. Z tego powodu najnowsze wyniki badań pozwalają obecnie na prowadzenie leczenia na oba sposoby.

Leczmy alkoholizm, więc poprzez picie kontrolowane; bo zostało uznane z równie dobrą metodę leczenia, co inne.

Alkoholizm leki nie muszą, więc być utrapieniem pacjenta i jego rodziny. A metody, jakimi leczymy alkoholizm stają się coraz bardziej popularne.

Czas trwania terapii w poradni to 4 miesiące. Jest on sześć razy krótszy niż czas leczenia w formie ambulatoryjnej w tradycyjnych poradniach, który wynosi około 24 miesiące.

Proces terapeutyczny rozpoczyna się jedną bądź dwoma godzinnymi sesjami diagnostycznymi, których celem jest kwalifikacja klienta do programu nauki picia w sposób kontrolowany.

Terapia indywidualna trwa 15 godzin. Celem  spotkań indywidualnych jest ustalenie dawki alkoholu odpowiedniej dla klienta, którą będzie w stanie kontrolować. Podczas pierwszych spotkań wyznaczane są przy współudziale pacjenta cele terapeutyczne.

Proponowany plan terapii zakłada uczestnictwo w 1 godzinnym spotkaniu indywidualnym w tygodniu. Mniejsze obciążenie czasowe terapią nie dominuje życia klientów, pozwalając na normalne funkcjonowanie.

Program terapeutyczny został opracowany przez zespół  ekspertów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami problemu uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych.

Program terapeutyczny wyróżnia dwa etapy:

  • I etap terapii – etap nauki kontrolowania picia,
  • II etap terapii – rozwój umiejętności społecznych klienta pozwalających na lepsze zarządzanie piciem.

Zalecane są minimum dwa spotkania z pacjentem i członkami jego rodziny. Ich celem jest zapoznanie rodziny z zasadami programu, psychoedukacja, stworzenie środowiska sprzyjającego terapii.

Po ukończonym programie sesje indywidualne powinny odbywać się raz na kwartał, a monitoring telefoniczny raz w miesiącu (przez rok).

W sytuacjach niosących ryzyko powrotu do destrukcyjnych wzorów picia  lub powrotu do poprzednich wzorów picia zaleca się zgłoszenie na konsultację terapeutyczną.