O poradni

*

Proponujemy terapię opartą o metodę picia kontrolowanego dla osób pijących alkohol problemowo. Poradnia oferuje metody terapeutyczne, uznane i stosowane na zachodzie odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy nie odnajdują się w powszechnie oferowanym systemie leczenia, gdzie jedynym, akceptowanym celem leczenia jest utrzymywanie abstynencji. Na rynku terapii uzależnień brakuje oferty nauki picia w sposób kontrolowany. Z badań wynika, że odpowiada ona potrzebom odbiorców i jej skuteczność jest udokumentowana naukowo.

Proponowana forma terapii nie wymaga utrzymywania abstynencji. Klienci mogą zachowywać się (używać alkoholu) w sposób, który przynosi im korzyści psychologiczne i społeczne (biznesowe, towarzyskie, lepsze samopoczucie) w sposób który nie przysparza im problemów, umożliwia im prowadzenie satysfakcjonującego stylu życia. Dodatkowo kontrolowanie picia pozwala na ograniczenie niekorzystnych skutków nadużywania alkoholu.

Terapia prowadzona jest w formie indywidualnej.

Poradnia zapewnia pełną anonimowość. Lokal nie jest oznaczony, dane klientów nie są przechowywane , jedynie w celu ustalenia dawki alkoholu terapeuta może sporządzać niezbędne zapiski.

Poradnia prowadzi terapię z wykorzystaniem nowych technologii. Istnieje możliwość jej prowadzenia z wykorzystaniem Skype’a bądź innych aplikacji umożliwiających kontakt video.

Czas trwania terapii w poradni jest sześć razy krótszy niż oferowany w tradycyjnych poradniach , terapia jest również mniej intensywna. Średni czas leczenia to 4 miesiące. Mniejsze obciążenie czasowe terapią nie dominuje życia klientów, pozwalając normalnie funkcjonować.

Koszty terapii są około trzy razy niższe niż w przypadku leczenia w ramach tradycyjnego podejścia proponowanego w placówkach prywatnych.