Cele picia kontrolowanego i cele terapeutyczne

Cele picia kontrolowanego:

  • ograniczenie konsumpcji alkoholu do mniej ryzykownego poziomu,
  • zmniejszenie negatywnych konsekwencji picia.

Nie tylko całkowita abstynencja, ale również każda redukcja ilości spożywanego alkoholu przynosi korzyści zdrowotne.

***

Badania pokazują, że w sytuacji wyboru ludzie wybierają rozwiązanie, które w ich przypadku jest najlepsze. Osoby nadużywające alkoholu częściej wybierają ograniczanie picia, z kolei osoby będące na etapie uzależnienia i większej ilości problemów związanych z alkoholem częściej decydują się na abstynencję.

Cele terapeutyczne

W procesie terapii istotne jest, aby to klient miał wpływ na  ustalenie celów terapeutycznych. Program nauki picia kontrolowanego pozwala na indywidualizację leczenia przez wyznaczenie celów istotnych z perspektywy klienta. Programy nauki picia kontrolowanego powinny charakteryzować się również elastycznością, czyli dopuszczać możliwość zmiany celów.

Przykładowymi celami, jakie klient może przyjąć rozpoczynając terapię są:

  • stopniowe ograniczanie picia aż do osiągnięcia pełnej abstynencji,
  • ograniczona czasowo abstynencja zmierzająca do przejścia w picie kontrolowane,
  • picie kontrolowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *