Pozytywne skutki nauki picia kontrolowanego

Osoby uczestniczące w programach nauki picia kontrolowanego identyfikują wiele pozytywnych skutków, które wywarły wpływ na ich życie. Wszystkie te pozytywne skutki pokazują, że sposoby leczenia alkoholizmu programem picia kontrolowanego to terapia, na którą warto się zdecydować. Najczęściej wymieniane w literaturze pozytywne skutki to:

  • zmniejszenie konsumpcji alkoholu,
  • zwiększenie liczby dni wolnych od konsumpcji alkoholu,
  • zmniejszenie miesięcznych wydatków na alkohol,
  • ograniczenie rozwoju uzależnienia,
  • ograniczenie konieczności odtruć, leczenia,
  • zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych wynikających z picia,
  • możliwa zmiana celów terapeutycznych i skierowanie się ku abstynencji.


Sposoby leczenia alkoholizmu - Pozytywne skutki nauki picia kontrolowanego, picie kontrolowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *