Zmiana paradygmatów w (psycho)terapii uzależnień

W dniach 25-27 czerwca odbywała się konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”. Podczas sesji o paradygmatach leczenia dr Tomasz Głowik mówił o zmianie paradygmatów w (psycho)terapii uzależnień w różnych obszarach:

  • różnorodności osób uzależnionych
  • motywacji do terapii
  • skuteczności terapii
  • celach leczenia
  • sięganiu dna.

Poniżej znajduje się prezentacja, gdzie w bardziej szczegółowy sposób zostały omówione zmiany w podejściu do leczenia osób uzależnionych oraz coraz większej roli psychoterapii.

2 Tomasz Głowik_Zmiany paradygmatów