Kontrowersje światopoglądowe

Czy odzyskanie kontroli nad piciem w sytuacji uzależnienia od alkoholu jest możliwe?

Z jednej strony jest to sprzeczne z koncepcją uzależnienia jako choroby w rozumieniu AA. Z drugiej strony wiele kontrowersji wynika z faktu, że ani terapeuci, ani pacjenci nie rozumieją do końca, czym jest picie kontrolowane i na czym polegają programy terapeutyczne, mające na celu ograniczenie konsumpcji alkoholu do poziomu niestwarzającego problemów.

Wiele osób myśli, że zdobycie umiejętności picia kontrolowanego jest równoznaczne z możliwością powrotu do dawnego wzoru picia. Nie jest to niestety możliwe. Nie oznacza to jednak, że jednostka nadużywająca alkoholu skazana jest na abstynencję. Nauczenie się picia alkoholu w sposób kontrolowany wymaga przestrzegania wielu bardzo konkretnie i starannie ustalonych reguł.  (Klingemann J. 2013).

Literatura:

Klingemann J. (2013) Picie kontrolowane a strategie redukcji szkód w odniesieniu do alkoholu. Terapia uzależnienia i współuzaleznienia, nr 3, s. 5-8